WILI - DATA SHEET

Dear Value Customer,

 

Please click here

1/ HEAT EXCHANGER >>

 

2/ HEATING PRODUCTS >>

 

3/ WILI PROFILE >>

 

4/ WATER VALVE >>

Tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh - Cơ Điện

 Trửng phòng kinh doanh - Cơ điện

Khu vực: Bình Dương-Bình Phước

Mô Tả Công Việc
 • Chăm sóc khách hàng có sẵn, tìm kiếm và khai thác thêm khách hàng mới, chào bán các sản phẩm : Van ,
  van điều khiển,Heater, Heat Trace, Chiller, Cooler, Heat Exchanger, Thiết bị quan trắc khí thải liên tục ( sample probe,
  sample heated lines)
  https://wili.com.vn/index.php/product-overall
 • Các ứng dụng tập trung liên quan tới điều khiển lưu lượng và điều khiển nhiệt độ.
 • Thực hiện các hoạt động mở rộng và phát triển thị trường bán hàng và gia tăng doanh số.
 • Tham gia, tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo, thu thập thông h hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh...;
 • Báo giá sản phẩm, dịch vụ và thương thảo ký kết hợp đồng với khách hàng
 • Follow triển khai để bàn giao nghiệm thu sản phẩm
Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn
 • Vì yêu cầu công việc nên chỉ tuyển Nam, tuổi từ 25 trở lên,
 • Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Vật lý ( Điện, Nhiệt, Ứng dụng), Điện, Điện tử, tự động hóa, Cơ điện tử, Kinh
  tế, Marketing, Quản trị kinh doanh
2. Kinh nghiệm làm việc

Types of Valve End Connections

Threaded Connections

Threaded connections are very common. They provide a compact and streamlined connection between the valve and pipe.

The valve typically has female threaded end connections, into which the male threaded pipe fits. There are valves with male threaded connections as well, and even valves with one female end and one male end. Threaded connections must adhere to a standard in order to be useful in industry. There are a few different standards that exist. The valve and pipe must both be created using the same standard in order for them to make a proper connection.

Read more: Types of Valve End Connections

PT100 vs PT1000

Q - What does RTD stand for?

A - RTD stands for Resistance Temperature Detector, but are also known as PRTs (Platinum Resistance Thermometers)

PT100

Read more: PT100 vs PT1000

OUR PRODUCT LINE - ONE STOP PURCHASING

Welcome Wili Co Ltd. Beside Distributed Products, We can supply also bellow brands!

 

This browser does not support viewing PDFs. Please download the quotation to view it: Download PROFILE.